CPM
협회소개
공지사항
뉴스&칼럼
교육후기
정회원자료실
자유게시판
정회원게시판
갤러리

공지사항행복과 희망이 가득한 아름다운 기업문화를 만들어가겠습니다.

 
작성일 : 13-12-03 00:12
2012년 정회원 중 Active Member 공지 2012-08-09
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 5,146  
많은 자산관리회사에서 본 협회에 CPM 자격을 가지고 있는 회원의 문의가 많습니다.
이에 2012년 회비를 납부하고 활동하고 있는 정회원을 공지해야 할 필요가 있으므로
앞으로는 자격유지비를 납부한 회원을 공지키로 집행회의에서 결정되었으므로,
2012년 CPM 정회원으로써 Active Member를 공지합니다.

아래의 회원은 2012년 (사)한국씨피엠협회의 정회원으로, 이 명단에 없는 회원은 정회원
의 자격이 없음을 알려드립니다.


ID 기수 성명 First Last
1 143075 1 김동환 Dong-Hwan Kim
2 143035 1 김재운 Jae-Un                 Kim
3 125174 1 신동훈 Dong Hoon                 Shin
4 143074 1 유원상 Won Sang                 You
5 143064 1 황성찬 Sung-Chan Hwang
6 152080 2 명춘옥 Choon-Ok                 Myung
7 152090 2 유현숙 Hyeon-Suk                 Yoo
8 152084 2 임세훈 Sei Hoon                 Lim
9 149669 2 정은상 Steve                 Jung
10 152072 2 최상석 Sang-Seog Choi
11 152105 2 한명렬 Moung Roul Han
12 152051 2 홍승국 Seong-Koog Hong
13 152089 2 황석순 Seok Soon                 Hwang
14 153747 3 남경완 Kyoung-Wan (Patrick) Nam
15 152498 5 김용남 Yong-Nam                 Kim
16 162461 5 현충효 Choong-Hyo Hyun
17 169071 6 고필송 Pill Song                 Ko
18 169072 6 김기찬 Ki Chan                 Kim
19 169081 6 문만종 Man Jong                 Moon
20 172724 6 장영환 Young Hwan Chang
21 172773 6 홍석원 Seok Won                 Hong
22 174973 7 신용철 Yong Cheol Shin
23 178195 8 김형성 Hyung Sung Kim
24 178187 8 이광종 Kwang Jong Lee
25 182201 9 박효충 Hyo Chung                 Park
26 184647 10 나영기 Young Gee                 Na
27 184649 10 문직섭 Jiksub                 Moon
28 185663 10 조석기 Suk Ki                 Cho
29 188971 11 이준규 Junkyu                 Lee
30 191992 12 남윤호 Yoon Ho                 Nam
31 199966 13 김유석 Edward                 Kim
32 201522 13 노승철 seung cheol noh
33 201508 13 박종렬 Jong Ryul                 Park
34 199972 13 서영수 Young Soo                 Seo
35 199974 13 성현석 Hyun Suk                 Sung
36 199982 13 윤선화 Sun Hwa                 Yoon
37 200009 13 이동원 Dong Won                 Lee
38 201499 13 이선균 Sun Kyun                 Lee
39 210316 14 김동우 Dong U                 Kim
40 210329 14 소순철 Sun Cheol                 So
41 210330 14 안진섭 Jin Sub                 An
42 212192 14 염미순 Mi Soon                 Yum
43 210331 14 윤정욱 Jung Uk                 Yoon
44 214225 15 김동수 Dong Soo                 Kim
45 215658 15 여경선 Kyong Sun                 Yoh
46 214244 15 이창환 Charles                 Lee
47 215268 15 하철호 Chul Ho                 Ha
48 220552 16 김남주 Nam Joo                 Kim
49 220639 16 김이수 I Soo                 Kim
50 220642 16 서일 Il                 Seo
51 220647 16 이만호 Man Ho                 Lee
52 220554 16 이호진 Ho Jin                 Lee
53 220555 16 임승현 Seung Hyun Lim
54 220556 16 임영빈 Young Bin                 Lim
55 220650 16 정경숙 Geung Suk                 Jung
56 220557 16 정미화 Mi Hwa                 Jung
57 220651 16 추선화 Sun Hwa                 Chu

이상 정회원은 2012년 3월전에 회비를 납부하고 활동하고 있는 회원임을 공지합니다.
혹시 자격유지비를 납부한 회원께서 상기 명단에서 누락된 경우에는 협회로 연락주시면
곧바로 조치토록 하겠습니다.

(사)한국씨피엠협회 사무국